ЗА КОМПАНИЈАТА

Историјат

World Transport Overseas е една од најбрзо растечките логистички компании во Источна Европа со свои подружници во Бугарија, Северна Македонија ,Кина, Хрватска, Грција, Косово, Србија, Словенија и Тајван. Политиката на компанијата е целосно насочена кон исполнување и надминување на сите барања на своите клиенти во областа на транспортот и логистиката, како и нудење дополнителни услуги директно или индиректно поврзани со нашата дејност.2001

WTO was born with offices soon following in Varna and Burgas. Првичниот главен фокус на компанијата беше услуга за прекуокеански транспорт FCL.

2007

WTO го прошири своето портфолио со воздушен транспорт и отвори нова канцеларија на аеродромот во Софија.

2008

WTO започна со сопствени услуги на збирен транспорт, поврзувајќи ја Азија со Источна Европа. Во наредните 2 години, мрежата на збирен транспорт порасна експоненцијално. Денес WTO е еден од клучните играчи на пазарот на прекуокеански збирен транспорт на Црно и Јадранско море.

2009

WTO го направи првиот чекор да стане регионален играч, со отворање на канцеларии во Белград (Србија), Загреб (Хрватска) и Копер (Словенија) што ја зацврсти положбата на WTO како силен играч на Јадранскиот пазар.

2013

WTO отвори свои канцеларии во Романија и потпиша агенциски договор за Балканскиот регион со „JAS Forwarding Worldwide“, водечка глобална шпедитерска компанија. ERP системот базиран врз Microsoft Dynamics Nav е имплементиран во сите бугарски канцеларии. Компанијата се здоби со ISO 9001:2008 сертификат во 2014 година.

2015

Успешно реализирани првите EDI проекти со главни клиенти и партнери : Награда од Forbes Бугарија за "Квалитетни услуги" и "Политика за клиенти".

2017

Почеток на автоматизирана услуга за известување од следење на пратки; Купено земјиште за изградба на логистички центар веднаш до аеродромот во Софија. Награда по втор пат од Forbes Бугарија, за "Квалитетни услуги" и "Политика за клиенти".

2018

Сертификат за новата верзија на ISO 2008:2015 стандардот. Подобрена функционалност и визија на веб страницата; Почеток на изградбата на новиот логистички центар на компанијата, во близина на аеродромот во Софија.

2021

Како значаен чекор во извршувањето на стратешкиот план на компанијата „Визија 2030", WTO отвори свои подружници во Грција и Северна Македонија.

2022

WTO отвори нови подружници во Косово и Тајван и го интегрираше својот ERP систем со една од водечките светски платформа за споделување податоци и документи TradeLens.

Мисија

„World Transport Overseas" Бугарија нуди поединечни решенија за транспорт од/до сите точки во светот. Компанијата е целосно ориентирана кон исполнување на сите барања од своите клиенти и нуди дополнителни услуги и поддршка, директно или индиректно, поврзана со транспортот. Ние се потпираме на долгогодишните врски и разновидната продажна мрежа за нашите услуги. Компанијата спроведува максимално флексибилна финансиска политика со цел да понуди додадена вредност на понудените услуги и максимално олеснување на своите клиенти

Визија

Понудата на интелигентни транспортни решенија со кои управуваат врвни превозници, како и познатите услуги, зависно од се поголемите барања за квалитет од клиентите. Континуираната работа на темелно спроведување на основните принципи и правила за подобрување на квалитет на услугата што секојдневно се нуди.

Членство

IATA

Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт
IATA број 09-4 7102 / 0016

транспорт во целиот свет / World Cargo Alliance Family

Светска најголема и најсилна мрежа на независни шпедитери

FIATA

International Federation of Freight Forwarders Associations

Мрежа на безбедни пратки /SCN/

Глобален сојуз на независни меѓународни шпедитери

AMCHAM

Американска стопанска комора во Бугарија

Pangea Logistics Network

Меѓународна транспортна мрежа на првокласни независни шпедитери

NSBS

Бугарско здружение за шпедиција, транспорт и логистика

Глобален договор на ОН

Стратешка политичка иницијатива за бизниси што се посветени на усогласување на своето работење и стратегии со десетте универзално прифатени принципи во областите на човекови права, работни односи, животна средина и борба против корупција.

Marco Polo Line Network

Independent Freight Forwarders Network.

Twig Logistics Network Twig Logistics Network

Twig is a group that gathers the most reliable independent freight forwarders worldwide. Combining innovation, full global coverage and top-class agents, our platform offers exclusive tools for you to improve your business’ performance in the logistics market.

International Freight Forwarders Network

JC Trans is a leading international logistics B2B platform. We have a global community of 10,000+ paid members. Our continuous goal is to create the most reliable international logistics digital trading platform, with the aim of helping freight forwarding companies worldwide achieve sustainable profitability.

Управување со квалитет

 • ERP-Microsoft Dynamics Nav with vertical olution NaviTrans

 • e-WTO - 24/7 e-услуги за регистрирани клиенти на WTO на веб страницата на компанијата www.wtogroup.eu, вклучително, но не ограничено на

  • детална историја на пратка со WTO

  • Финансиски извештај and преземање фактура

  • следење во реално време & следење

  • e-налог за резервација

  • e-барање за цена

  • e-инструкции за пратки

 • реализирани EPI проекти со клучните партнери и клиенти

 • лиценциран IATA агент за пратки

 • сертифициран ISO 9001 2015

WTO ISO 9001 2015 сертификат 2020 година

Деловна етика

Од 2013 година, „World Transport Overseas“ е член на најголемата доброволна иницијатива за корпоративна одговорност во светот, во која учествуваат над 12,000 корпорации и други засегнати страни од над 145 земји – Глобален договор на Обединетите нации.Глобалниот договор претставува платформа за размена на знаења и за дијалог со активно учество и поддршка од компаниите, организациите на ОН, деловните здруженија, НВО и синдикатите, во насока на промовирање на одговорност и етички деловни стандарди. Преку својата посветеност на општо прифатените вредности, преку намалување на негативните влијанија од дејноста може да придонесе глобализацијата да стане позитивна сила. Приватниот сектор е клучен партнер, придонесува кон постигнување на Милениумските развојни цели.Иницијативата бара од компаниите во својата сфера на влијание, да прифатат, поддржат и реализираат збир од клучни вредности поделени во четири главни категории::
Човекови права:


Принцип 1:

Бизнисите треба да ги поддржуваат и да ја почитуваат заштитата на меѓународно прифатените човекови права.


Принцип 2:

Да осигурат дека не учествуваат во злоупотреби на човековите права.
Работна сила:


Принцип 3:

Бизнисите треба да ги унапредуваат слободата на здружување и ефективното признавање на правото на колективно договарање.


Принцип 4:

Елиминирање на сите форми принудна и задолжителна работа;


Принцип 5:

Ефективно укинување на детскиот труд;


Принцип 6:

Елиминација на дискриминацијата во однос на вработување и занимање.
Животна средина:


Принцип 7:

Бизнисите треба да применуваат внимателен пристап кон предизвиците во однос на животната средина;


Принцип 8:

Да преземаат иницијативи за унапредување на одговорноста кон животната средина;


Принцип 9:

Да поттикнуваат развој и ширење на технологии што нема да бидат штетни за животната средина.
борба против корупција:


Принцип 10:

Бизнисите треба да работат против корупцијата во сите нејзини форми, вклучително изнудување и поткуп.