Container transport

Container transport

Како еден од лидерите во индустријата за поморски контејнерски транспорт во регионот, World Transport Overseas им нуди на своите клиенти конкурентна предност. Имаме загарантиран простор со секоја бродска линија, нудејќи комбинација од повеќе неделни пловидби или услуги со соодветно време на транзит до секое главно пристаниште во регионот.

Компанијата нуди оптимални транзитни и прилагодени цени. Со склучување договор со повеќе превозници, World Transport Overseas може да ги задоволи вашите единствени потреби за поморски товар, без оглед на барањата за распоред.