Збирен контејнерски транспорт

Збирен контејнерски транспорт

World Transport Overseas има сеопфатен пристап за управување со збирен поморски транспорт со контејнери, обезбедувајќи сигурна и брза испорака на стоки низ целиот свет. Нашата деловна стратегија вклучува лансирање на наш сопствен „производ“ за контрола на протокот на товар, времето на транзит, трошоците и точноста на информациите. На нашата страница можете да пристапите до статусот на вашата пратка користејќи ја алатката достапна за употреба 24/7.

World Transport Overseas нуди 14 директни, неделни линии од Азија до Јадранското и Црното Море кои покриваат увоз и извоз од сите поголеми пристаништа на Далечниот и Блискиот Исток, како и од индискиот потконтинент, главно директни линии и преку неговиот центар во Сингапур.