Авионски транспорт на пратки

Авионски транспорт на пратки

Широката партнерска мрежа ширум светот и нашите преференцијални договори за транспорт со лидерите во авио бизнисот ни овозможуваат професионално и брзо да организираме воздушен транспорт на вашите пратки до/од кој било меѓународен аеродром. Нудиме индивидуални решенија за авионски транспорт, специфични транспортни шеми и флексибилна финансиска политика.