Копнен транспорт

Копнен транспорт

Копнен транспорт за целосни товари (FTL) и збирен товар (LTL) на сите видови стоки до/од сите европски земји.

Во областа на копнениот транспорт, на нашите клиенти можеме да им понудиме квалитетна транспортна услуга со различни видови возила, што ни овозможува да ги избереме оптималните рути и да понудиме конкурентни цени.

Ако вашата стока не зафаќа доволно простор за одредено возило, WTO го решава ова со консолидирање со други пакети во рамките на колективниот копнен транспорт. Доколку имате редовен или повремен превоз на големи товари, можеме да ви обезбедиме посебни камиони.

Ги чекаме вашите прашања за да ве убедат дека сме доверлив партнер за успешен бизнис.