Карго осигурување

Карго осигурување

Компанијата има осигурување „Одговорност на застапникот на превозникот“ за износ од 1 000 000 УСД. Покрај тоа, особено препорачуваме да го осигурате вашиот товар од сите ризици. Иако осигурувањето ја зголемува вредноста на услугата, во многу случаи може да заштеди ресурси. Секој клиент одлучува за овој трошок при транспорт на стока, но доколку одлучите да го направите осигурувањето дел од нашата услуга, World Transport Overseas ќе ви понуди осигурување од една од водечките осигурителни компании, по намалена цена.