W
T
O

Ваша пратка, наша грижа!

 

Тип транспорт

FCL
Полн контејнер

LCL
Консолидиран(збирен) контеjнер

Воздушен транспорт

FTL / LTL
Камионски транспорт

Најавете се

Немате профил? Регистрирајте се

Следење на пратката

Услуги

  • Container transport

  • Збирен контејнерски транспорт

  • Авионски транспорт на пратки

  • Копнен транспорт

  • Царинско посредување

  • Пристанишни активности

  • Карго осигурување

  • Банкарска гаранција за царински постапки