WTO Srbija proširuje spektar svojih usluga - Uvedena usluga paletizacije zbirnih pošiljki

WTO Srbija proširuje spektar svojih usluga - Uvedena usluga paletizacije zbirnih pošiljki

Prednosti:

 

  • smanjena mogućnost oštećenja robe

 

  • povećana bezbednost i sigurnost

 

  • povećanje brzine i sigurnosti manipulacije