Carinska garancija

Carinska garancija

 "World Transport Overseas" nudi svojim klijentima mogućnost korišćenja carinske garancije.

Ovo omogućava našim kupcima da smeštaju robu u carinarnicu po svom izboru bez deponovanja novca kako bi garantovala državnu potrošnju, carinu, PDV, akcizu za vreme tranzita robe.

Klijent koji poseduje carinsku garanciju ima pravo preuzimanja robe iz carinarnice pre nego što istekne predvidjeni rok za izmirenje duga po fakturi (8 dana), dok u suprotnom, roba može da se preuzme tek nakon što se izmiri dug.