KOMPANIJA

Istorija

World Transport Overseas je jedna od najbže rastućih logističkih kompanija u Istočnoj Evropi sa filijalama u Bugarskoj, Kini, Hrvatskoj, Grčkoj, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Sloveniji, Rumuniji i Tajvanu. Politika kompanije je u potpunosti usmerena na ispunjavanje i premašivanje svih zahteva klijenata u oblasti transporta i logistike, kao i na pružanje dodatnih usluga koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom delatnošću. .2001

WTO je osnovan u Sofiji I uskoro su otvorene kancelarije u Varni, Plovdivu I Burgasu. Prvobitni glavni fokus komanije je bio na pružanju usluga kontejnerskog transporta (FCL).

2007

WTO proširuje svoju delatnost uključujući usluge aviotransporta I otvara kancelariju na aerodromu u Sofiji.

2008

Pokrenut sopstveni LCL servis koji spaja Aziju I Istočnu Evropu. U toku sledeće dve godine, sopstveni LCL servis je eksponencijalno rastao. Danas je WTO jedan od lidera na tržištu Jadranskog I Crnog mora.

2009

WTO otvara filijale u Beogradu (Srbija), Zagrebu (Hrvatska) I Kopru (Slovenia) što je učvrstilo poziciju WTO-a na jadranskom tržištu.

2013

WTO otvara filijalu u Rumuniji I potpisuje agencijski sporazum za Balkan sa JAS Forwarding Worldwide,vodećom globalnom špediterskom kompanijom. Microsoft Dynamics Nav based ERP sistem je impementiran u sve kancelarije u Bugarskoj. Kompanija je dobila ISO 9001:2008 sertifikat 2014.

2015

Prvi EDI projekti sa glavnim klijentima I partnerima su uspešno završeni: nagrađeni od strane bugarskog Forbsa za ‘’kvalitet usluge’’.

2017

Pokrenut servis za automatsko praćenje pošiljki; Kupljeno zemljište za izgradnju logističkog centra pored aerodroma u Sofiji. Nagradjeni po drugi put od strane bugarskog Forbsa za ‘’kvalitet usluge’’ .

2018

Dobijena nova verzija sertifikata ISO 2008:2015 standarda. Poboljšana funkcionalnost I preglednost internet stranice. Započela izgradnja novog logističkog centra kompanije u blizini aerodroma u Sofiji.

2020

World Transport Overseas je jedna od najbže rastućih logističkih kompanija u Istočnoj Evropi sa filijalama u Bugarskoj, Kini, Srbiji, Sloveniji I Hrvatskoj. Politika kompanije je u potpunosti usmerena na ispunjavanje i premašivanje svih zahteva klijenata u oblasti transporta i logistike, kao i na pružanje dodatnih usluga koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom delatnošću. Na ceremoniji dodele Forbsovih nagrada, World Transport Overseas bio je počastvovan nagradom ‘’Kompanija godine 2020’’ u sektoru usluga u Bugarskoj.

2020

Prateći strateški plan ‘Vision 2030’s ciljem otvaranja vlastitih poslovnica u svim svetskim logističkim centrima, World Transport Overseas otvorio je sopstvenu kompaniju u Kini. World Transport Overseas Kina je NVOCC operater I u potvpunosti je operativan od 01.09.2020.

2021

Kao sledeći i važan stepenik u ostvarivanju strateškog plana kopanije „Vision 2030“, WTO je otvorio filijale u Grčkoj i Severnoj Makedonji

2022

WTO je otvario nove filijale u Kosovu, Rumuniji i Tajvanu i integrisao svoj ERP sistem sa jednom od vodećih svetskih platformi za deljenje podataka i dokumenata TradeLens.

Misija

World Transport Overseas nudi inteligentna transportna rešenja koja realizuju prvoklasni prevoznici, kao i dodatne usluge koje prate rastuće individualne zahteve klijenata. Težimo kontinuiranoj automatizaciji i digitalizaciji procesa kako bismo poboljšali kvalitet ponuđenih usluga.

Vizija

World Transport Overseas želi da bude prepoznatljiv regionalni lider u pomorskom i avio prevozu tereta, zahvaljujući inovacijama i modernim logističkim rešenjima, u kombinaciji sa globalnom geografskom pokrivanošću i potpunom kontrolom lanca snabdevanja.

Članstvo

PKS

SPK Slovenački poslovni klub

All World Shipping / World Cargo Alliance Family

Najveća i najmoćnija mreža nezavisnih špeditera

Security Cargo Network /SCN/

Globalni savez nezavisnih međunarodnih špeditera

Pangea Logistics Network

Mreža Međunarodnog transporta tereta First Class nezavisnih špeditera

UN Global Compact

Strateška politička inicijativa za poslovne subjekte posvećene usklađivanju svoje operacija i strategije sa deset univerzalno prihvaćenih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije.

Marco Polo Line Network

Independent Freight Forwarders Network.

JC Trans Network

Established in 2003, JCtrans Network is a premium global logistics network aiming to build a centralized, safe and fast logistics transaction and settlement platform.

Upravljanje kvalitetom

    Upravljanje kvalitetom je veoma važan faktor u modernom upravljanju poslovanjem. Ono pruža kompanijama konkurentske prednosti i u velikoj meri doprinosi uspehu kompanije.

  • Realizovani EPI projekti sa vodećim partnerima i klijentima

  • LicenciraniIATA Cargo Agent

  • Sertifikat ISO 9001 2015

WTO ISO 9001 2015 certificate 2020

Poslovna etika

World Transport Overseas je od 2013. godine član najveće svetske mreže kompanija sa korporativnom odgovornošću sa preko 12000 korporativnih članova iz preko 145 zemalja – United Nation Global Compact.Global Compact je platforma za razmenu znanja i iskustva uz aktivno učečće i podršku od strane kompanija, organizacije Ujedinjenih Nacija, poslovnih udruženja, nevladinih organizacija i sindikata kako bi se promovisala društvena odgovornost i etički standardi poslovanja. Kroz svoju posvećenost opšteprihvaćenim vrednostima, putem smanjivanja negativnih uticaja svoga poslovanja, može doprineti globalizaciji kao pozitivnoj sili. Privatni sektor jeste ključni činilac koji doprinosi ostvarenju milenijumskih ciljeva.Ova inicijativa zahteva od kompanija da prihvate, podrže i usvoje, u okviru svoje sfere uticaja, skup osnovnih vrednosti podeljenih u četiri glavne kategorije, kao što sledi:
Ljudska prava:


Princip 1:

Poslovni subjekti treba da podržavaju i poštuju zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava.


Princip 2:

Da se uvere da oni nisu saučesnici u kršenju ljudskih prava.
Rad:


Princip 3:

Poslovni subjekti treba da podržavaju slobodu udruživanja i efikasno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje .


Princip 4:

Eliminaciju svih oblika prinudnog rada;


Princip 5:

Efikasno ukidanje dečijeg rada; i


Princip 6:

Ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja.
Životna sredina:


Princip 7:

Poslovni subjekti treba da podrže pristup predostrožnosti u životnoj sredini;


Princip 8:

Preduzmu inicijative za promovisanje veće odgovornosti prema životnoj sredini ; i


Princip 9:

Ohrabruju razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija.
Borba protiv korupcije:


Princip 10:

Poslovni subjekti treba da se bore protiv korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje.