Lučko posredovanje

Lučko posredovanje

Lučke operacije, u okviru World Transport Overseas ponude, uključuju: carinsko posredovanje, manipulaciju i vraćanje kontejnera, sa mogućnošću smeštaja, sortiranja i distribuciju pošiljki iz luka koje pokrivamo: Konstanca, Varna, Burgas, Rijeka i Koper.

Pretovar je pogodan za robu čija je težina iznad dozvoljene zakonske norme u drumskom prevozu, u cilju realizovanja dostave robe od luke do istovarnog mesta u skladu sa Vašim nalogom.