Opšti uslovi poslovanja - General Terms and Conditions

Opšti uslovi poslovanja

 

Svi poslovi kompanije World Transport Overseas Srbija d.o.o su u potpunosti u skladu sa Opštim uslovima poslovanja međunarodnih kompanija za logistiku i špediciju u Srbiji ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 105/08) .

 

Za kompaniju World Transport Overseas Srbija d.o.o zaštita ličnih podataka je od velike važnosti. Svi lični podaci prikupljeni u cilju pružanja traženih usluga tretiraće se u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnost (GDPR) Evropske Unije.

 

World Transport Overseas Srbija d.o.o  neće deliti Vaše lične podatke trećim licima, osim ako nam Vi ne date dopuštenje za to.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

General Terms and Conditions

All business of World Transport Overseas Serbia Ltd. shall be conducted in full accordance with General Conditions for Business Operations of International Logistics and Forwarding Companies of Serbia (Official Gazzete of the Republic of Serbia No. 105/08).

 

For World Transport Overseas Serbia Ltd. personal data protection is of great importance. All personal data collected for the purpose of providing requested services will be treated in accordance with the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR).

 

World Transport Overseas Serbia Ltd. will not share your personal information with third parties unless we are given the permission to do so.