Carinsko posredovanje

Carinsko posredovanje

Naš usklađeni servis visoko efikasnog carinskog posredovanja i carinjenja je dizajniran tako da smanjuje kompleksnost carinskog postupka. Obrada carinskih podataka, za Vaše pošiljke i robu, biće realizovana kompetentno i sa posebnom pažnjom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA: 

•  Original faktura i profaktura, ako je po njoj placena roba

•  4 memoranduma (potrebni su originali)

•  Brojevi kontrolnika (ukoliko Vam je potreban kontrolnik)

•  Namena robe

•  Prevedena faktura (sa tarifnim brojevima ako imate tarifne brojeve)

•  Potvrda o PIB-u

•  Swift o plaćanju robe ukoliko je plaćena roba

•  Overeno ovlašćenje špediteru za carinjenje  (potreban original)