''eKapija'' vodeći poslovni portal - 04.01.2010.

''eKapija'' vodeći poslovni portal - 04.01.2010.

Nova transportna kompanija u Srbiji - "World Transport Overseas" otvorio poslovnicu u Beogradu

 

https://www.ekapija.com/news/284032/nova-transportna-kompanija-u-srbiji-world-transport-overseas-otvorio-poslovnicu-u-beogradu