Веригата на доставки в бурното море на пандемията

Веригата на доставки в бурното море на пандемията

В онлайн разговори с мениджъри от предния фронт в битката с COVID-19 търсим отговор на въпросите: Как работите в кризисната ситуация? Какво е най-важното в момента за транспортно-логистичния бранш? Какво казвате на клиентите и на екипа си? Ето какво сподели Николай Николов.

"Вече е ясно, че веригите за доставки и глобалните транспортни и логистични пазари са много силно повлияни от пандемията с COVID-19. През февруари въздействието беше свързано главно с транспорти от и до Китай, но сега негативното отражение върху търсенето, предлагането, както и при транспортния и логистичния капацитет е глобално. Китай вече е напълно оперативен и ще наваксва изоставането в доставките. Проблемът е, че поради спада в потреблението в останалия свят, товаропотокът от Китай не може да се възстанови напълно. Всичко това се отразява изключително негативно на авиокомпаниите и корабните компании.

Загубите на корабните компании са огромни и ако кризата продължи дълго, те ще бъдат изправени пред фалит. В постоянен контакт сме с представители на контейнерни превозвачи, предимно в Гърция и Китай. Опитваме се заедно да правим прогнози за развитието на нашия пазар и да ги улесняваме с необходимата информация.

Сега е важно политиците в Европа да предприемат всички необходими мерки за бързото, повтарям бързото, справяне с пандемията, но в никакъв случай мерките не трябва да пречат на веригите за доставки. Опитът на Китай показа, че бързото справяне със заболяването е възможно, като отражението върху икономиката им е в рамките на очакваното. Ако в Европа се справим по-бавно, ще трябва да очакваме дълбока рецесия.

Мястото на нашия бранш е изключително важно, защото ние организираме и осъществяваме голяма част от веригата на доставки. Дори и Италия сега не си позволява да затвори логистичните фирми, въпреки исканията на синдикатите, защото това е жизнено важно за съществуването на икономическия живот в страната.

Нивата на износа и вноса в България трябва да бъдат наблюдавани и правителството да прилага необходимите мерки за тяхното стабилизиране. Вследствие на ежедневния контакт, който имаме с износители, смятам, че  при износа са необходими стимули, които да подпомогнат в този труден момент фирмите-износители, особено такива, които изпитват затруднения за изплащане на заплати, дължими суми към бюджета и други (тук влизат и плащания към фирми като нашата). Тези затруднения са временни и вследствие на забавени плащания от партньори в Европа и света, като причината за забавянето е актуалната криза. При вноса пък фирмите се страхуват да правят нови поръчки, защото не са сигурни, че ще има на кой да продават своите стоки. Тук идва проблемът със спада на вътрешното потребление и неизвестността колко дълго може да продължи кризата. Всички посочени проблеми по вноса и износа се отразяват негативно по цялата верига на доставки, включително на операциите и ликвидността на логистичните компании.

Спадът на потреблението, свързан с пандемията и нарушаването на веригите на доставки,  ще повлияят неминуемо върху нашия бизнес и финансови резултати през следващите месеци. Като следствие на това, нашата компания ще намали  перспективите си за 2020 г. В момента работим в извънреден режим, спазвайки всички предписания за работа на Министерството на здравеопазването, включително използване на предпазни средства, дезинфектанти, както и осигуряване на превоз от и до офиса за тези, които използват градски транспорт. На практика сме прекратили всички лични срещи, както в офисите ни, така и извън тях до приключване на кризата. Въпреки, че отдавна имаме отдалечен достъп до ресурсите на компанията, все още не сме преминали на режим хоум офис, защото аз лично го смятам за неефективен модел в нашия бранш. Тук реакцията трябва да е изключително бърза, за да може и нашите клиенти да са по-конкурентноспособни. Основната ни цел сега е да запазим всички работни места в компанията, да довършим започнатите проекти и да излезем по-силни от кризата."