УСЛУГИ

  • Морски контейнерен транспорт

  • Морски групажен транспорт

  • Въздушен карго транспорт

  • Автотранспорт

  • Митническо представителство

  • Складиране и пристанищни операции

  • Карго застраховки

  • Банкова гаранция