ЗА КОМПАНИЯТА

История

World Transport Overseas / Уърлд Транспорт Оувърсийз/ е една от най-бързо развиващите се логистични компании в Източна Европа със свои представителства в България, Гърция, Китай, Косово, Сев. Македония, Сърбия, Словения, Тайван и Хърватска. Политиката на фирмата е изцяло ориентирана към изпълнение на всички изисквания на своите клиенти в областта на транспорта и логистиката, както и предлагане на допълнителни услуги, пряко или косвено свързани с тази дейност.2001 г.

Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) е създадена в София, като скоро след това се откриват офиси във Варна, Пловдив и Бургас. Основният фокус на компанията е в транспорта на цели контейнери по море (FCL).

2007 г.

WTO добавя към портфолиото си от услуги въздушен карго транспорт и открива нов офис в района на Летище София. 7 години по-късно компанията става един от малкото лицензирани IATA карго агенти в България.

2008 г.

WTO започва да предлага собствен морски консолидационен сервиз (LCL) от Азия до Източна Европа. Следва много усилено развитие и налагана на този продукт на българския пазар през следващите 2 години. Днес, WTO е един от основните морски консолидатори от Азия до Черно и Адриатическо море.

2009 г.

Първите офиси на компанията извън България стават факт. WTO открива собствени офиси в Белград (Сърбия), Загреб (Хърватия) и Копер (Словения) с което затвърждава регионалното си лидерство в региона.

2013 г.

WTO открива собствени офиси в Румъния и подписва договор за изключително представителство в региона на един от водещите глобални спедитори JAS Forwarding Worldwide. Внедряваме успешно вертикалното ERP решение Навитранс, базирана на водещата глобална ERP платформа Microsoft Dynamics NAV във всички офиси на компанията в България. WTO е успешно сертифицирана по ISO 9001:2008 през 2014 год.

2015 г.

Първите EDI проекти с основни клиенти и доставчици на компанията са успешно реализирани. WTO е отличена от Форбс България в категориите „Качество на услугите“ и „Клиентска политика“ на Годишните Бизнес награди за 2015.

2017 г.

Стартиране на нова услуга за автоматично уведомление към клиентите на компанията за промяна в статуса по движението на пратки. Закупен е парцел земя в близост до Летище София с цел изграждане на новия Логистичен Център на WTO. Компанията е отличена отново от Форбс България в категориите „Качество на услугите“ и „Клиентска политика“ на Годишните Бизнес награди за 2017.

2018 г.

WTO е сертифицирана по новата версия на стандарта ISO 9001:2015. Изграден е нов уебсайт на компанията, който предлага допълнителни интерактивни услуги за клиентите, съчетано с подобрена функционалност и модерна визия. Стартирано е изграждането на новия Логистичен Център на WTO в района на Летище София.

2020 г.

Уърлд Транспорт Оувърсийз България бе отличена с наградата на Форбс „Компания на годината 2020“ в сектор Услуги. Приемаме най-престижната бизнес награда като признание за усилия на целия екип на компанията.

2020 г.

В изпълнение на стратегическия план на компанията „Визия 2030“ за покритие на основните логистични пазари в света със собствени офиси, Уърлд Транспорт Оувърсийз откри собствено представителство в Китай. Уърлд Транспорт Оувърсийз Китай е NVOCC оператор и е напълно оперативен от 01.09.2020.

2021 г.

Като поредна и важна стъпка от изпълнението на стратегическия план на компанията „Визия 2030“, Уърлд Транспорт Оувърсийз откри собствени представителства в Гърция и Сев. Македония.

2022 г.

WTO откри собствени представителства в Тайван, Косово и Румъния и интегрира ERP системата си с водещата логистична платформа за обмен на документи и информация Трейдленс.В България мрежата ни също се разшири с нов офис в гр. Русе.

2023 г.

World Transport Overseas China увеличава своя отпечатък, като отвори нов офис в Нингбо и Чонгчинг. Продължихме и с развитието на Балканите с ново представителство в Албания. Вестник Капитал ни определи като най-бързо развиващата се компания в сектор Транспорт и Логистика.

2024 г.

Направихме крачка напред с ново дъщерно дружество в Босна и Херцеговина. На хоризонта изгря и новият ни офис в Шенжен, Китай. Като награда за усилията ни, получихме престижната награда на Форбс за Комапния на годината 2024 г. в сектор Услуги.

Мисия

Уърлд Транспорт Оувърсийз предлага интелигентни решения за транспорт, опериран от първокласни превозвачи, както и допълнителни услуги в зависимост от нарастващите индивидуални изисквания на клиентите. Стремим се упорито към все по-пълна автоматизация и дигитализация на процесите с цел повишаване на качеството на предлаганата услуга.

Визия

Уърлд Транспорт Оувърсийз да бъде разпознаваем регионален лидер в морския и въздушен транспорт, благодарение на иновативността и модерните логистични решения, съчетани с глобално географско покритие и пълен контрол на веригите на доставки.

Членство

IATA

International Air Transport Association
IATA number 09-4 7102 / 0016

All World Shipping / World Cargo Alliance Family

World’s largest and most powerful network of independent freight forwarders

FIATA

International Federation of Freight Forwarders Associations

Security Cargo Network /SCN/

Global alliance of independent international freight forwarders

AMCHAM

American Chamber of Commerce in Bulgaria

Pangea Logistics Network

International Freight Network of First Class independent Freight Forwarders

NSBS

Bulgarian Association for Freight Forwarding, Transport and Logistics

UN Global Compact

Strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.

Marco Polo Line Network

Independent Freight Forwarders Network.

Twig Logistics Network Twig Logistics Network

Twig is a group that gathers the most reliable independent freight forwarders worldwide. Combining innovation, full global coverage and top-class agents, our platform offers exclusive tools for you to improve your business’ performance in the logistics market.

International Freight Forwarders Network

JC Trans is a leading international logistics B2B platform. We have a global community of 10,000+ paid members. Our continuous goal is to create the most reliable international logistics digital trading platform, with the aim of helping freight forwarding companies worldwide achieve sustainable profitability.

Управление на качество

 • ERP– водещата световна платформа Microsoft Dynamics NAV с интегрирано вертикално решение NaviTrans

 • MyWTO - 24/7 е-услуги за регистрирани клиенти на WTO, включващи:

  • Детайлна история на поръчките с WTO

  • Финансов баланс и сваляне на ел. фактура

  • Проследяване на пратки в реално време

  • е-Заявка

  • е-Оферта

  • Обратна връзка от клиентите към мениджмънта на WTO

 • EDI възможности с основни партньори и клиенти на WTO;

 • Лицензиран IATA карго аген

 • Отличени от Форбс в категориите „Качество на услугите“ и „Клиентска политика“

 • Сертифицирани по ISO 9001:2015

WTO ISO 9001 2015 certificate 2020

Етичен кодекс

World Transport Overseas има удовоствието да Ви информира, че от 2013 година е част от най-голямата доброволна инициатива за корпоративна отговорност в света с над 12 000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 145 страни в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване – United Nations Global Compact.Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила.Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа:
Права на човека:


Принцип 1.

Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.


Принцип 2.

Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.
Трудови норми:


Принцип 3.

Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.


Принцип 4.

Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.


Принцип 5.

Ефективно премахване на детския труд.


Принцип 6.

Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.
Околна среда:


Принцип 7.

Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.


Принцип 8.

Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.


Принцип 9.

Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.
Антикорупция:


Принцип 10.

Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.