Митническо представителство

Митническо представителство

Митническата обработка на Вашите пратки и товари ще бъде извършена от нашите компетентни митнически агенти.

Ще Ви предложим конкурентни цени и условия за митническо представителство и транзит на стоки. Коректното ни отношение ще доведе до ефективно обслужване, ще Ви спестим време, усилия и пари.

На основание Заповед Nо ЗАМ-1203/32-254379 от 13.09.2017 на Агенция "Митници" е необходимо да направите своя еднократна регистрация в системата на Агенцията и след това да продължите процеса с делегиране на права и да ни посочите като свой митнически представител.

При необходимост от съдействие може да се обръщате към колегите ни от митнически отдел - Тел.:+359 52 601806.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

За режим редовен внос, както и за режим транзит до вътрешна митница:

 • Оригинална търговска фактура
 • Оригинален пакинг лист
 • При повече от един тарифен номер- попълнене и подпечатана бланка опис на стоките
 • Копие от сертификати CE, сертификат за произход (ако се изискват за стоката)
 • Копие от застрахователната полица (ако условията на доставка са CIF) или декларация, че стоката пътува без застраховка
 •  EORI номер

 

Документи, необходими за задействане на режим износ:

 • EORI регистрация.
 • Пълномощно по образец, в случай, че клиентът не е извършил електронно упълномощаване.
 • Попълнена, подписана и подпечатана заявка за митническо представителство по образец. При повече от един тарифен номер - попълнена и подпечатана бланка с опис на стоките по образец.
 • Документи за произход на стоката (фактура за закупуване на стоката или материалите) и други предхождащи документи.
 • Декларация на производител, подписана и подпечатана – оригинал (в случай, че износителят е производител на стоката).
 • Оригинални износни фактури.
 • Опаковъчен лист.
 • Оригинални сертификати, ако има такива.
 • Платежно нареждане (СУИФТ), ако стоката е предплатена от получателя.
 • Разрешително, ако вида на стоката го изисква.