Уърлд Транспорт Оувърсийз е с променена корпоративна идентичност с ново лого.

Уърлд Транспорт Оувърсийз е с променена корпоративна идентичност с ново лого.

От 01.08.2020 Уърлд Транспорт Оувърсийз е с променена корпоративна идентичност с ново лого.
Това е част от еволюцията на бранда през последните почти 20 години и съвпада с „Визия 2030“ за постигане на глобално покритие със собствени представителства до края на десетилетието. Новото лого олицетворява глобалното покритие и трите вида транспорт (въздушен, морски и сухопътен), които предлагаме, като се акцентира на прилагането на зелени технологии в нашата дейност. Уърлд Транспорт Оувърсийз се променя непрекъснато и това ще продължи в бъдеще. Компанията се позиционира като водещ логистичен доставчик, прилагащ най-добрите практики в бранша и ориентиран към пълна дигитализация на услугите. Иновациите са изключително важни за развитието на компаниите от логистичния сектор, затова те са били приоритет в нашата работа и досега. Разбира се, и в бъдеще за нас основна ценност ще останат хората – колеги, клиенти и партньори.
Промяната на идентичността е процес, който отнема време. Затова планираме да го приключим изцяло до края на месец Август.