PODJETJE

Zgodovina

WTO je eno od najhitreje rastočih transportno – špediterskih podjetij v jugovzhodni Evropi. Pohvali se lahko s podružnicami v Srbiji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Romuniji in Bolgariji. Podjetje ponuja celostne logistične rešitve po dobavni verigi, ki so izjemno prilagojene zahtevam kupcev.2001

WTO je bil ustanovljen v Sofiji in kmalu so bile odprte pisarne v Varni , Plovdivu ter Bergasu . Prvobitna dejavnost podjetja je organizacija kontejnerskega prevoza .

2007

WTO razširja svojo dejavnost z vključitvijo avionskega prevoza in otvoritvijo pisarne na letališču v Sofiji .

2008

Vzpostavlejn je lasten servis za LCL pošiljke ,ki povezuje Azijo in Zahodno Europo . V nadaljnih dveh letih je ta servis eksponentno rastel . Danes je WTO eden vodilnih na tržišču Jadranskega in Črnega morja .

2009

Wto odpira pisarne v Beogradu (Srbija), Zagrebu (Hrvatska) in Kopru (Slovenia), kar je okrepilo položaj WTO- ja na Jadranskem tržišču .

2013

Wto odpira predstavništvo v Romuniji in podpiše agencijski sporazum za Balkan z JAS Forwarding Worldwide,vodilnim svetovnim špediterjem . Uveden je Microsoft Dynamics Nav based ERP za vse pisarne v Bolgariji .Podjetje je dobilo ISO 9001:2008 certifikat 2014.

2015

Prvi EDI projekti z poglavitnimi strankami in partnerji so uspešno zaključeni in nagrajeni s strani Bolgarskega Forbsa za ‘kakovostne storitve.

2017

Vzpostavljen sistem za avtomatsko sledenje pošiljk ; kupljeno zemljišče za izgradnjo logističnega centra poleg letališča v Sofiji .Drugič nagrajeni s strani Bolgarskega Forbsa za ‘kakovostne storitve‘ .

2018

Prejeta nova verzija certifikata ISO 2008:2015 standarda. Izboljšana funkcionalnost in preglednost web strani. Začetek izgradnje novega logističnega centra v bližini letališča v Sofiji

Poslanstvo

Kot enem vodilnih v sektorju pomorskega prevoza blaga v regiji World Transport Overseas nudi svojim strankam zanesljive usluge. Imamo zagotovljen prostor z največjimi svetovnimi ladjarji, nudimo kombinacijo različnih tedenskih izplutij in servisov s primernim tranzitnim časom za vsako pristanišče v regiji. Podjetje ponuja optimalen tranzitni čas in ceno po meri. Glede na podpisane sporazume z več različnimi prevozniki, lahko World Transport Overseas zadovolji Vaše potrebe po prevozu blaga neodvisno od vrste in količine tovora. .

Vizija

Zagotavljanje logističnih rešitev na enem mestu z visoko kakovostjo storitev in optimalnimi transportnimi rešitvami glede na potrebe posameznike stranke. Cilj je, da se osnovna načela in pravila za povečanje kakovosti ponujenih storitev uporabljajo pri vsakdanjem delu in vseh strankah.

Članstvo

All World Shipping / World Cargo Alliance Family

Največja in najmočnejša mreža neodvisnih špediterjev.

Security Cargo Network /SCN/

Globalno zavezništvo neodvisnih mednarodnih špediterjev.

Pangea Logistics Network

Mreža mednarodnega prevoza blaga First Class neodvisnih špediterjev.

UN Global Compact

Strateška politična iniciativa za poslovne subjekte posvečene usklajevanju svojih operacij in strategij z desetimi univerzalnimi sprejetimi principi iz raznih sektorjev (človeške pravice, delo, življenjske sredine in borbe proti korupciji).

Upravljanje s kvaliteto

    Upravljanje s kvaliteto je zelo pomemben faktor v modernem vodenju poslovanja. Podjetjem nudi konkurenčne prednosti in v veliki meri prispeva k uspehu podjetja.

  • V cilju nudenja uslug, ki zadovoljujejo potrebe strank in v skladu z najvišjim mednarodnimi, evropskimi in nacionalnimi standardi ter kvalitetami in specifikacijami, World Transport Overseas izvaja sistem upravljanja s kvaliteto v skladu z ISO 9001:2008.

  • WTO ISO 9001 2015 certificate 2020

Poslovna etika

World Transport Overseas je od leta 2013 član največje svetovne mreže podjetij z odgovornostjo z več kot 12.000 članic iz več kot 145 držav – United Nations Global Compact.UN Global Compact je platforma za izmenjavo znanja in izkušenj z aktivnim učenjem, ki jo podpirajo podjetja, organizacije Združenih narodov, poslovna združenja, nevladne organizacije in sindikati, z namenom spodbujanja družbene odgovornosti podjetij in etičnih standardov poslovanja. Preko zavezanosti splošno sprejetih vrednot in z zmanjšanjem negativnih vplivov svojih dejavnosti lahko prispeva k globalizaciji kot pozitivna sila. V tem primeru je zasebni sektor ključnega pomena za doseganje razvojnih ciljev.Ta pobuda zahteva, da podjetja sprejemajo, podpirajo in osvojijo (v njihovem vplivnem območju) nabor temeljnih vrednot, razdeljenih v štiri glavne kategorije, kot sledi:
Človekove pravice:


Načelo 1:

podjetja bi morala podpirati in spoštovati mednarodno priznane človekove pravice;


Načelo 2:

zagotoviti, da niso vpleteni v kršenje človekovih pravic.
Delo:


Načelo 3:

podjetja bi morala podpirati svobodo združevanja in dejansko priznati pravice do kolektivnih pogajanj;


NAčelo 4:

odprava vseh oblik prisilnega dela;


Načelo 5:

učinkovita odprava otroškega dela;


Načelo 6:

odprava diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.
Okolje:


Nečelo 7:

podjetja bi morala podpirati previden pristop do okolja;


Načelo 8:

prevzemanje pobude za promocijo večje okoljske odgovornosti;; i


Načelo 9:

vzpodbujanje razvoja in razširjanje okolju prijaznih tehnologij.
Boj proti korupciji:


Načelo 10:

podjetja bi morala delati proti korupciji v vseh njenih oblikah, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.