Carinsko posredovanje

Carinsko posredovanje

Naš usklađeni servis visoko efikasnog carinskog posredovanja i carinjenja je dizajniran tako da smanjuje kompleksnost carinskog postupka. Obrada carinskih podataka, za Vaše pošiljke i robu, biti će realizirana kompletno i sa posebnom pažnjom.