Оптималното транспортно решение за Вашия товар – директни групажни линии от Азия до България

Оптималното транспортно решение за Вашия товар – директни групажни линии от Азия до България

 

От лидера на пазара

12 директни морски групажни линии от Азия до България!

Предимства на директния групажен сервиз:

  • Съкратени срокове на доставка – идентични със сроковете за цял контейнер;
  • Запазване целостта на товара – не се използват претоварни хъбове в Азия;
  • Надеждност и предвидимост на доставките – елиминиране на претоварни точки, следене в реално време на нашия сайт.